познавач

познавач
същ. - специалист, компетентен, вещ, запознат, сведущ, подготвен, експерт, вещо лице
същ. - ценител

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • арабист — познавач на арабистиката …   Macedonian dictionary

  • санскритист — познавач и истражувач на санскритот …   Macedonian dictionary

  • астрогност — (грч. astron, gnostes познавач) познавач на ѕвездите, човек што се занимава со астрогнозија …   Macedonian dictionary

  • романист — (лат. romanista) 1. познавач на романските јазици и книжевности 2. познавач и поборник на римското право 3. приврзаник на римокатоличкото црковно учење …   Macedonian dictionary

  • антиквар — (лат antiqarius) 1. истражувач и проучувач на старините, познавач на старините, 2. трговец со старини, со антиквитети, 3. купувач и продавач на стари, но употребливи книги …   Macedonian dictionary

  • антропогност — (грч anthropos, gnostes) познавач на луѓето …   Macedonian dictionary

  • арахнолог — (грч arachne, logos збор, говор) познавач или проучувач на пајаците …   Macedonian dictionary

  • арканист — (лат arkanus таинствен, таен) познавач на тајните во одделни струки (на пр, како се прават средства за разубавување, за подмладување и сл) …   Macedonian dictionary

  • арморист — (лат armorale) познавач на грбовите …   Macedonian dictionary

  • бахур — (хебр bachur) еврејски студент што се занимава со проучување на Талмудот, познавач на еврејските закони …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”